سامانه پیگیری هزینه های درمانی شرکت نوین اندیش پویا (3041)

جهت استعلام وضعیت هزینه های درمان، کد ملی بیمه شده را بدون وارد نمودن صفرهای سمت چپ کد ملی وارد نموده و کلید جستجو را بزنید

توجه: وضعیت هر فرد (اصلی یا تبعی) باید بصورت جداگانه مورد جستجو قرار گیردکد ملی:

قرارداد نام نام خانوادگی کد ملی بیمه شده تاریخ تحویل هزینه تاریخ هزینه نوع هزینه مبلغ هزینه (ریال) مبلغ قابل پرداخت (ریال) وضعیت هزینه تاریخ حواله تاریخ پرداخت علت عودت تاریخ عودت پس گیرنده عودتی سایر توضیحات

توجه: در صورتی که وضعیت هزینه "عودتی" درج گردیده لطفا در اسرع وقت جهت بازپس گرفتن و یا تکمیل مدارک تحویلی به شرکت نوین اندیش پویا مراجعه فرماییددانلود فرم خام تحویل هزینه های درمانی