نواع بیمه های کشتی، هواپیما و باربری

بیمه پول

بیمه وجوه و مسکوکات (درراه)
اطلاعات بیشتر
بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق
اطلاعات بیشتر

بیمه کشتی و شناور

بیمه مسئولیت سازندگان شناورها
اطلاعات بیشتر
بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی (بیمه H&M )
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث (کشتی و شناور)
اطلاعات بیشتر

بیمه باربری

بیمه باربری وارداتی
اطلاعات بیشتر
بیمه باربری صادراتی
اطلاعات بیشتر
بیمه باربری داخلی (عمومی)
اطلاعات بیشتر
بیمه باربری داخلی (ساده)
اطلاعات بیشتر
بیمه نامه باربری داخلی با پوشش باز یا شناور
اطلاعات بیشتر
بیمه باربری ترانزیت
اطلاعات بیشتر

بیمه هواپیما

بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر (HULL)
اطلاعات بیشتر
بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلی کوپتر
اطلاعات بیشتر
بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر (Hull War)
اطلاعات بیشتر
بیمه خسارات کلی هواپیما و هلی کوپتر (Total Loss)
اطلاعات بیشتر
بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)
اطلاعات بیشتر
بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی (Spare Parts)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین (Baggage)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third Party Legal Liability)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت خدمات زمینی
اطلاعات بیشتر
بیمه حوادث سرنشین
اطلاعات بیشتر
بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان
اطلاعات بیشتر
بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت ناشی از جنگ (War Liability)
اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت عمومی
اطلاعات بیشتر