انواع بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

در رشته آتش‌سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات اصلی و خطرات اضافی تحت پوشش قرار می گیرد. واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد. دربیمه‌‌های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه اعمال می‌شود.

رشته بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی مشتمل بر 5 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

معمولی منازل مسکونی
اطلاعات بیشتر
طرح جامع خانه و خانواده
اطلاعات بیشتر
مسکونی طرح همگانی
اطلاعات بیشتر
مسکونی با طرح زلزله
اطلاعات بیشتر

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه و ... می‌باشد. در این بیمه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرات اصلی و همچنین کلیه خطرات اضافی به قیمت روز بیمه نمود.

رشته بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی مشتمل بر 1 زیررشته می‌باشد که عبارت است از:

معمولی مراکز صنعتی
اطلاعات بیشتر

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی

مراکز غیرصنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می‌باشند. ساختمان، تأسیسات، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرات اصلی و نیز کلیه خطرهات اضافی ذکر شده به قیمت روز بیمه نمود.

رشته بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

معمولی مراکز غیرصنعتی
اطلاعات بیشتر
طرح جامع اصناف
اطلاعات بیشتر