موسس شرکت

 • مرحوم دکتر محمدابراهیم توفیقیان مدیر عامل اسبق و موسس شرکت:

  • 17 سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه و حوزه‌های فنی بیمه مركزی ایران در مدیـریتهای مختـلف از جملـه مـدیـریـت بیـمـه‌هـای اتـكائی، مـدیـریـت پـیـشگیـری، ایـمنی و ....
  • عضـو كانـون كارشناسان رسمی دادگستری در امـور بیمه (یكی از معدود كارشناسان رسمی در ایران)
  • عضـو هیأت علمی دانشگاه و مدرس دروس بیمه‌ای
  • گذراندن دوره تخصصی مدیریت ریسك نفت و انرژی كه توسط شركت WillisFaber انـگلستـان آمـوزش داده شـد
  • بازدید از واحدهای صنعتی و غیر صنعتی بزرگ از قبیل ایران خودرو ، سایپا، شركتهای پتروشیمی و .... هنگام فعالیت در بیمه مركزی به منظور تعیین نرخ، اعمال تخفیف ایمنی در نرخ، تفكیك ریسك و برآورد M.P.L و E.M.L جهت صدور بیمه نامه با شرط First Lost
 • پریوا احمدیه مدیرعامل:

  • دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بیمه ازدانشکده امور اقتصادی
  • فوق لیسانس مدیریت بیمه
  • با 30 سال سابقه در رشته های مختلف بیمه ای